Ҳ
02.03.2007 .

ҳ ҳҳ ҳ . ғ ҳ ҳ . Ҳ , ҳ ғ . ҳ , , .
, ҳ . - қ, қ қ.

ҳ , ғ, қ қ ҳ қ. - , ҳ - ҳ . , . ҳ . բ. қ қ . ҳ -қ қ-қ . Ҳ ҳ ҳ қ ҳ қ-қ . ...қ қ ҳ. Ңғ, - қ. қ, . қ , , қ қ ҳ, ққ қ . ҳ ҳ , ҳ, ҳ қ ҳ ҳ . ҳ ҳ, қ қ . қ .

Ҳ

ҳ ғ ҳ ҳ ҳ ҳ . ҳ ҳ . . Қ қ қ, қ қ , . қ ҳ ҳ ҳқ , ҳ . ҳ ҳ ҳ ҳ . ҳ ҳ ҳ ҳ , ҳ ҳ . ҳ ғ қ . ҳ қ. , ҳ қ қ-ғ қ. қ , ғқ ҳ қ. қ , қ-ғ қ. . ҳ ҳ қ . ҳ ҳ , ҳ қ . қ , Ҳ қ ҳ ҳ қ қ.
ҳ ҳ ғ қ қ, қ . Ҳ ҳ , қ ғ . қ. - ҳ .
ҳ ҳ Ҳ ққ . қ қ, . . ҳ ҳ Ҳ . Ҳ: ҳ, ҳ ғ ?, . ҳ ҳ: ҳ ғ, . :
, . ҳ ҳ қ , .
ҳ ҳ қ. , қ: қққ ғ қ Ҳ ғ ҳ қ.
ҳ қ ғ қ Ҳ қ . қ , қ қ ( ҳ ). Қ , . қ ( ҳ ). . Ҳ қ, . , ҳ қ. . ҳ , ққ қ қ қ: ҳҳ, ғ қ, қ қ . Ҳ , -! (- - )..
- ҳ , ҳ , ...
- - қ қ қ .
қ - қғ ҳ қ-қ , , , . , қ қ қ . қ, - ққ ҳ .
ҳ ҳ ғ . :
ғ, ҳ қ қ, .
- ҳ қ .
ҳ қ , ҳ ҳ ҳ ҳ қ . қ, ққ ! ҳ .
ҳ қ. қ, ҳ ҳ , қ . ғ ҳ ҳ , ҳ 360 . , қ, қ , ғ ҳ қ .
ҳ қ қ, ққ қ.
Ҳa oaa ya ҳaap op. y ҳaap apac co o aқ a aa o қ. voқ ca ҳa, yaoap ҳo қap.
Ҳa co p pқ ao a. Ҳa oғ ycyoapr Ҳc-yғap, oaap a Ҳao cypaap p Ҳ a. y epa pқ, aҳa, aaқa a apcaapa қ. Ҳaa ycyo, p Aoҳ o pra, p ayoҳ ao қa.
T co op ar ҳaa a p op ao. Ҳaa , p , oa , ҳқ .
Ҳ ya co aya , ҳap p ycyo y yp ypaapa e қapoap a ypaa, Typ acaaap yҳoaa қa. co a o paap ycaҳaaa.
Aoҳ cyҳoaҳy a aoo apҳaa a po p yy ҳaa apcaa, ҳ y apaa o , , ғ r Ҳaa e oғa apyp. oқa apa Aoҳ po o yy ap ya epaap. co a ҳa ap y a op қ.
Aoҳ aoo y yyғa, apaa a aap yy ya e o aқca қ қ.
Aa a y ҳa қra ycyo қa6 coa, қa aa a oa apaaaa қaa.
Ҳaa ycyo aa p Maa Myappaa ca қa. Maa - yғ, yққaac aҳap. Aoҳ aoo y o a Қypo Kapa қaca ra. y Kaa y aҳapa қapop poa қa. Opao aғaap Myҳaa aaҳccao ҳa y aҳapa ya eap oҳaa. Op o Қypo Kp oap yp ҳa y aҲapa oara. y aҳap Aoҳ aoo Қypo Kapa yy Қpo aҳapap oac aaa. Ҳap p ycyo yy a a yappa ra y yқaac aapa caap қ, ҳap y oapa ea op ap ғpara қa ao ec ap.
Ҳa yyғ pyҳ oyқa epara oa , ya ycyo aa yy Aoҳa aқo a. ra oa қra ay қapp a, yoҳapa aoa a a. y caapa Aoҳ, r pacya a -ycyoapa yҳaa a , y ҳa apaapa қapoapa caa c yғyap yғo, ycaaaa.
Ҳ ққap e aaa aқ ao ҳap. Baaa aҳ aa yoқa, poҳa apoғaa o e, yp қapa ypra oa, aaa, oқa ҳap қaa aққaap oco a ea aaa ҳoc қa. a ҳoao... 
«   »

madrasa.uz

 

 

 

 

kayseri escort bodrum escort bayan bornova escort yenibosna escort